Treballa amb nosaltres1. Club d'Esplai Sant Feliu es fa responsable de les dades enviades a través d'aquest formulari.
2. La finalitat d'aquestes dades és l'organització de l'entitat i les activitats realitzades.
3. La informació s'emmagatzema a una base de dades i s'envia a través d'un servidor de correu electrònic, ambdós proveïts per Aruba S.p.A
4. En qualsevol moment el remitent tindrà el dret de reclamar una còpia de les dades emmagatzemades, la modificació o l'eliminació d'aquestes enviant un correu a l'adreça [email protected]