Inscripcions

Per Inscriure’s a les activitats és necessari:

  • Omplir la fitxa d’inscripció i presentar-la a Secretaria.
  • Una foto de Carnet del noi o noia
  • Una fotocopia Tarjeta Nº Seguretat Social del nen/a
  • Una fotocopia DNI del pare, mare o tutor
  • Una fotocopia del Nº de Compte Bancari