Inscripcions

Per Inscriure’s a les activitats serà necessari omplir la fitxa d’inscripció i presentar-la a secretaria, juntament amb:

  • Una imatge de carnet de l’infant
  • Una fotocopia de la targeta sanitària de l’infant
  • Una fotocopia del DNI del pare, mare o tutor legal
  • Una fotocopia del Nº de compte bancari

Descarrega la fitxa d’inscripció