Inscripcions

Per fer la inscripció a les activitats, caldrà descarregar, omplir, escanejar i enviar la fitxa d’inscripció al correu de l’esplai [email protected], juntament amb els següents elements:

  • Una imatge de carnet de l’infant
  • Una imatge de la targeta sanitària de l’infant
  • Una imatge del DNI del pare, mare o tutor legal
  • El Nº de compte bancari

Descarrega la fitxa d’inscripció