Inscripcions

A través del formulari que trobaràs a continuació és pot realitzar la inscripció al casal d’estiu d’aquest 2020. És molt important llegir els termes i condicions que aparèixen al final del formulari, i no serà possible l’enviament del formulari sense prèvia acceptació.

Si no sabeu com fer-ho o teniu problemes, podeu consultar les les instruccions per omplir el formulari. Si el problema persisteix i no pot ser solucionat, podeu omplir la fitxa en versió PDF des de gairebé qualsevol lector de PDF o navegador, o també podeu descarregar-la en format de document de Microsoft Word. Aquest document haurà de ser signat amb una firma escanejada o bé fotografiada, sense obstacles ni ombres, amb un fons blanc i amb tinta negra.

En cas d’impossibilitat de signar la fitxa d’inscripció, podeu enviar-la sense firmar al correu, i l’haureu de signar presencialment el més aviat possible.

Formulari d’inscripció

Assistència


Pau VilaFalguera


Inscripcions

No

No

Dades de l'infantDades del pare/mare/tutor legalInformació sobre l'infant
No

NoNoNoNoNo

No

Autoritzacions


No

No

Imatges

Selecciona una imatge format DNI de l'infant a les xarxes socials, pàgina web, etc.

Selecciona una imatge de la signatura del tutor escanejada


Termes i condicions

1. L'acceptació i enviament d'aquest formulari autoritza a l'infant a assistir a aquesta activitat del Club d’Esplai Sant Feliu en les condicions establertes. Aquesta autorització serà extensiva a les decisions mèdico-quirúrgiques que siguin necessàries adoptar, en cas d’extrema gravetat, sota la direcció facultativa pertinent.

2. L'Ingrés es farà al nº de compte ES28 0081 0051 6600 01638972 amb el justificant Casal Estiu EsplaiSant Feliu. Si l’ingrés es fa per INTERNET, cal enviar el comprovant de pagament via email a [email protected]. Al comprovant s’ha d’especificar el curs + nom del nen/a. Fer l'ingrés sense la Fitxa NO dona cap dret a plaça. Només es faran devolucions amb justificant d'un metge i es retornarà el 90% dels dies justificats. En cas de baixa o modificació de la reserva de la plaça feta, només en podrà retornar el 50% de l’import total.

3. Club d'Esplai Sant Feliu es fa responsable de les dades enviades a través d'aquest formulari. La finalitat d'aquestes dades és l'organització de l'entitat i les activitats realitzades. La informació s'emmagatzema a una base de dades i s'envia a través d'un servidor de correu electrònic, ambdós proveïts per Aruba S.p.A. En qualsevol moment el remitent tindrà el dret de reclamar una còpia de les dades emmagatzemades, la modificació o l'eliminació d'aquestes enviant un correu a l'adreça [email protected]