Ajuts econòmics

Versió en català

A partir del 25 de maig, les famílies que compleixin les mesures i requisits podran sol·licitar ajuts econòmics. Les sol·licituds es podran presentar des del 25 de maig al 4 de juny, ambdós inclosos, preferentment en línia aquí. En cas d’impossibilitat de fer-se en línia, es podrà fer presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana demanant cita prèvia a partir del 25 de maig fins al 3 de juny, per internet o al telèfon 936858000 en horari de 8 a 20h.

Us preguem que feu aquests tràmits entre el 25 de maig i l’1 de juny com a molt tard (sempre l’abans possible), i que si heu de demanar cita ho feu abans del 28 de maig. Fora dels terminis no s’admetrà cap sol·licitud.

És molt important que us guardeu el comprovant de la sol·licitud i ens n’envieu una còpia al correu del casal: [email protected].

Posem a la vostra disposició els següents documents:

Versión en castellano

A partir del 25 de mayo, las familias que cumplen las medidas y requisitos podrán solicitar ayudas económicas. Las solicitudes se podrán presentar desde el 25 de mayo al 4 de junio, ambos incluidos, preferentemente en línea aquí. En caso de imposibilidad de hacerse en línea, se podrá hacer presencialmente en la Oficina de Atención Ciudadana pidiendo cita previa a partir del 25 de mayo hasta el 3 de junio, por internet o al teléfono 936858000 en horario de 8 a 20h.

Os rogamos que hagáis todos los trámites entre el 25 de mayo y el 1 de junio como muy tarde (siempre lo antes posible), y que si tenéis que pedir cita lo hagáis antes del 28 de mayo. Fuera de los plazos no se admitirá ninguna solicitud.

Es muy importante que os guardéis el comprobante de la solicitud y nos mandéis una copia al correo del casal: [email protected].

Ponemos a vuestra disposición los siguientes documentos: