Activitats i sortides

Funcionament Casal P3, P4, P5 i 1r:

Activitats i sortides

Sortides P3,P4,P5 i Falguera petits:

Activitats i sortides

Sortides 1r i Falguera:

Activitats i sortides

Funcionament 2n,3r,4t,5è i 6è:

Activitats i sortides

Sortides 2n i Falguera:

Activitats i sortides

Sortides 3r, 4t, 5è i Falguera:

Activitats i sortides

6è i ESO Sortides:

Activitats i sortides