Inscripcions (Places Limitades)
 

Per Inscriure's a les activitats és necessari:

  1. Actualitzar les Dades a Secretaria
  2. Per a Socis nous: Omplir una fitxa que podeu descarregar aqui i presentar-la a Secretaria.
  • 1 Foto de Carnet del noi o noia
  • 1 Fotocopia Tarjeta Nº Seguretat Social del nen/a
  • 1 Fotocopia DNI del pare, mare o tutor
  • 1 Fotocopia del Nº de Compte Bancari
 

DESCÀRREGUES

Fitxa d'Inscripció (nomes curs 2017-2018)